Artykuły

23 Czerwiec
Różne rodzaje pakowania w trosce o trwałość produktów spożywczych

Pakowanie żywności metodami ingerującymi w skład atmosfery mają długą historię. Już w 1927 roku zastosowano sposób pakowania jabłek oparty na redukcji tlenu i zwiększeniu zawartości ditlenku węgla. Trzy lata później modyfikowanie atmosfery wykorzystano do transportu owoców statkiem, zaś w latach siedemdziesiątych przystąpiono do przemysłowego wykorzystania tej metody. Obecnie stosuje się różne techniki pakowania. Jedną z nich jest MAP – pakowanie z wykorzystaniem mieszaniny gazów, w którym chodzi o zamianę powietrza w opakowaniu odpowiednią dla produktu mieszaniną gazów. Istnieją dwie metody modyfikacji składu powietrza – aktywne (tu najpierw usuwa się powietrze, a następnie umieszcza się w opakowaniu odpowiednią mieszaninę gazów i zamyka opakowanie, w opakowaniu umieszcza się substancje, które redukują lub podwyższają poziom dwutlenku węgla, tlenu lub etylenu) oraz pasywne (stosowane do pakowania warzyw i owoców, zmiana składu powietrza zachodzi tu na skutek procesów oddychania, które zachodzą wewnątrz opakowania).

Nasi KLIENCI