Artykuły

02 Czerwiec
Homogenizacja ciśnieniowa – na czym polega?

Homogenizacja ciśnieniowa stosowana jest głównie w przypadku żywności takiej jak mleko, śmietana czy jogurty, czyli emulsji typu O/W (olej w wodzie). Substancje takie mają różne właściwości faz, w związku z czym zachodzą nieustanne procesy rozdzielania się tychże faz. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie homogenizatorów, które zapobiegłyby postępowi tego typu procesów. Homogenizator ciśnieniowy powoduje rozdrobnienie i ujednorodnienie cząstek fazy rozproszonej w fazie ciągłej, co oznacza, że cząstki tłuszczowe zmniejszają swoją średnicę, a w praktyce oznacza to, że tłuszcz przestaje się osadzać na powierzchni. Homogenizacja ciśnieniowa to mechaniczny proces obróbki substancji pod wysokim ciśnieniem, co powoduje zwiększenie stabilność jej struktury. Jakie parametry powinien mieć homogenizator przeznaczony do homogenizacji ciśnieniowej? Otóż zwrócić należy szczególną uwagę na: wydajność, odpowiednie ciśnienie robocze i homogenizacji, a także maksymalną temperaturę homogenizowanego produktu.

Nasi KLIENCI