Artykuły

10 Październik
W kierunku automatyzacji

Roboty i maszyny - Automatyzacja produkcji

Eksperci prognozują, że sprzedaż robotów usprawniających produkcję będzie w najbliższych latach wzrastał o kilkanaście procent rocznie. Oznacza to, że zbliża się era automatyzacji. Na Zachodzie można już obserwować automatyzację na wysokim poziomie, u nas natomiast te metody stawiają dopiero swoje pierwsze kroki. Prognozy przewidują jednak duże zmiany w tym zakresie – automatyzacja już wkrótce będzie należała do codzienności także i w polskich firmach produkcyjnych.

 

Praca maszyny zamiast pracy człowieka

 

Jakie argumenty przemawiają za automatyzacją produkcji? Pierwszym z nich i podstawowym jest oczywiście wydajność. Maszyny i roboty pracują szybciej niż ludzie i są bardziej precyzyjne. Mowa oczywiście o czynnościach powtarzalnych i takich, które da się zaprogramować. Drugi argument, który wynika bezpośrednio z pierwszego, to oszczędność. Praca robota jest tańsza niż praca człowieka, a zatem powierzenie zadań maszynie jest najbardziej korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

W niektórych przypadkach pracy ludzkiej nie da się oczywiście zastąpić, więc pewne zawody nie będą zagrożone konkurencją ze strony maszyn. Wciąż potrzebni będą ludzie do ich obsługi, programowania, konserwacji czy do kontroli jakości. Jednak zakres ich pracy będzie dużo węższy niż dotychczas.

 

Więcej maszyn i robotów

 

W raporcie World Robotics Report 2016 przygotowanym przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR - International Federation of Robotics) znajdujemy prognozę, że w latach 2017-2019 sprzedaż robotów na świecie będzie rosła o ok. 13% rocznie, a praca produkcyjna ulegnie dużym przeobrażeniom. Powszechna automatyzacja stanie się faktem, a kraje słabiej pod tym względem rozwinięte, takie jak np. Polska, będą stopniowo doganiać państwa zachodnie.

 

Wyzwanie dla maszyn pakujących

 

Ulegnie zmianie także rola maszyn pakujących, które będą musiały sprostać zwiększonemu poziomowi produkcji. Z pewnością wprowadzane będą usprawnienia technologiczne, a sposób i szybkość pracy tych maszyn będą dostosowane do intensywności pozostałych procesów produkcyjnych.

 

Szybciej, wydajniej i oszczędniej – te cele przyświecają nowoczesnym przedsiębiorcom. Liczymy na to, że także i nasze maszyny pomogą w ich osiągnięciu, dlatego też wszystkich zainteresowanych naszymi urządzeniami serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Nasi KLIENCI