Artykuły

23 Maj
Fakty na temat rynku opakowań w Polsce

Rynek opakowań w Polsce stale się rozwija, choć w ostatnich latach tempo wzrostu nieco spadło w stosunku do lat 2000-2008. W Polsce zużycie opakowań jest co prawda o ok. 40% niższe niż w najbardziej rozwiniętych światowych gospodarkach (takich jak USA czy Japonia), jednakże warto podkreślić, iż opakowanie to integralna część produktu, dlatego też rynek opakowań należy traktować jako część szeroko rozumianego rynku i jego wzrost odnosić do ogólnej sytuacji gospodarczej panującej w danym kraju. W związku z czym ten stale zauważalny wzrost można uznać za sukces branży.

Jakie opakowania przeważają?

W Polsce największą część rynku opakowań stanowią opakowania papierowe, tekturowe, a także wykonane z tworzyw sztucznych. Prognozy na następne lata (do 2020 roku) przewidują kontynuację tej tendencji – zarówno opakowania celulozowe, jak i z tworzyw sztucznych, będą produkowane i wykorzystywane w coraz większych ilościach, choć wzrost ten będzie bardziej zauważalny w przypadku tych pierwszych. Zmniejszy się natomiast produkcja opakowań szklanych i metalowych.
Warto też zwrócić uwagę na to, jakie produkty są głównie pakowane w Polsce. Na rynku przeważają opakowania do napojów i żywności, stanowiąc niemal 2/3 całości.

Przemysł opakowaniowy

Warto też podać kilka danych dotyczących producentów opakowań. Wg danych z 2014 roku, w Polsce istnieje ponad 3000 przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Ponad 2000 podmiotów tworzy opakowania celulozowe (papierowe i tekturowe), ponad 80 wytwarza opakowania metalowe, a ok. 70 – szklane. Istnieją też inne tworzywa, z których wytwarza się materiały do pakowania, jednak stanowią one bardzo małą część rynku.

Zatrudnienie w branży

Ok. 250 tysięcy osób było w 2014 roku zatrudnionych branży. Mowa zarówno o projektantach opakowań, jak i o pracownikach produkcyjnych, magazynowych, zarządach firm czy też dystrybutorach i pracownikach firm zajmujących się pakowaniem produktów. Jest to zatem stosunkowo szeroki obszar zatrudnienia, który – jak warto zauważyć – stale się rozwija i rozszerza.

Nasi KLIENCI